Giải pháp kết nối khách hàng - Tăng tương tác

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Kết nối khách hàng theo các nhanh chóng, hiệu quả và tự nhiên nhất

Reactions web plugin

Cuối mỗi bài viết của bạn sẽ hiện một câu hỏi về mức độ hài lòng của khách hàng

Gợi ý

Những bài viết nhiều tương tác nhất sẽ được gợi ý trong danh sách này

Quản lý chung

Chủ trang web có thể theo dõi sự hiệu quả khi sử dụng (ra mắt tháng 10 năm nay)

Chatbot

Sẽ ra mắt trong tháng 9 này

Tìm kiếm thông minh [Tháng 7]

Gợi ý, sửa lỗi chính tả, hỗ trợ tiếng Việt

Và còn nữa...

Ra mắt cuối năm nay